• Hoe belegt KOEN voor jou?
  KOEN spreidt je vermogen over aandelen en obligaties. het aandelengedeelte wordt groter naarmate je profiel offensiever is. Bij profiel Ondernemend wordt alleen belegd in aandelen en niet in obligaties.
 • Hoe belegt KOEN het aandelengedeelte?
  KOEN belegt dit gedeelte met name in individuele aandelen. Het aantal aandelen kan oplopen tot ongeveer 60, maar is mede afhankelijk van de marktomstandigheden. Als KOEN de markt risicovol vindt zal het aantal (fors) lager zijn. Voor aandelenmarkten die minder toegankelijk zijn zal KOEN gebruik maken van indexfondsen.
 • Hoe belegt KOEN het obligatiegedeelte?
  Voor de belegging van het obligatiegedeelte maakt KOEN gebruik van indexfondsen. Hierdoor bereikt KOEN tegen relatief lage kosten een goede spreiding over een groot aantal obligaties.
 • Wat maakt de aandelenstrategie van KOEN bijzonder?
  De aandelenstrategie van KOEN is de motor in elk van de drie portefeuilles (Doordacht, Vaardig en Ondernemend) die je bij KOEN kunt volgen. Afgezien van de performance is deze strategie bijzonder vanwege de combinatie van fundamentele, kwantitatieve en technische analyse.
 • Wat is fundamentele analyse?
  Fundamentele analyse is een methode om de waarde van een aandeel te bepalen door te kijken naar economische, financiƫle en andere factoren die van invloed kunnen zijn op het bedrijf. Het doel is om te bepalen of een aandeel tegen de huidige beurskoers goedkoop, duur of redelijk geprijsd is.
 • Hoe gebruikt KOEN fundamentele analyse?
  KOEN analyseert een aantal cijfers en ratio's om te bepalen of een bepaald aandeel goed koop en daarmee koopwaardig is.
 • Wat is kwantitatieve analyse?
  Kwantitatieve analyse is het gebruik van wiskundige berekeningen om aandelen en markten te analyseren. Bij kwantitatieve analyse wordt een groot aantal data met modellen geanalyseerd om de beste beleggingen te selecteren.
 • Hoe gebruikt KOEN kwantitatieve analyse?
  KOEN scant ongeveer 10.000 aandelen uit de hele wereld. Uit dit grote aantal aandelen filtert het kwantitatieve model dat KOEN gebruikt aandelen die relatief goedkoop zijn en in een lange opwaartse trend zitten.
 • Wat is technische analyse?
  Technische analyse is een analysemethode om de toekomstige richting van koersbewegingen te kunnen inschatten. Hierbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt van historische koersdata en ook volume data (volume heeft betrekking op het aantal verhandelde aandelen).
 • Hoe gebruikt KOEN technische analyse?
  Uit de kwantitatieve analyse komt een selectie van aandelen die het meest kansrijk zijn. Voor de precieze timing van de aan- en verkoopmomenten gebruikt KOEN technische analyse. Het doel hiervan is om op zo gunstig mogelijke momenten te handelen.
 • Hoe denkt KOEN over risico?
  Beheersing van het risico is een kernpunt in het beleid van KOEN. Wat niet veel beleggers beseffen is, dat als je bijvoorbeeld een verlies maakt van 50%, je daarna 100% rendement moet maken om weer op je startbedrag te komen. Naarmate je meer verliest, neemt het vereiste rendement om terug te komen heel snel toe. De grafiek en de tabel hieronder laten dat goed zien.

  tabel rendement    grafiek rendement   


 • Hoe beperkt KOEN het risico?
  KOEN is ervan overtuigd dat een goede beheersing van het risico essentieel is om een goed rendement op de lange termijn te behalen. KOEN beperkt het risico door:
  1. Tijdelijk het aandelenbelang af te bouwen als de markt volgens KOEN te risicovol is;
  2. Aandelen te kopen die relatief goedkoop zijn. Tijdens een beursdaling dalen deze aandelen over het algemeen minder hard.